11:24 28/10/2022

An Phát Holdings: Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 13,326 tỷ đồng, tăng 30%

Thu Hà

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu Tập đoàn An Phát Holdings đạt 13,326 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kì năm ngoái, chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022 dẫn đến doanh thu các mảng sản xuất sản phẩm nhựa và thương mại hạt nhựa tăng mạnh...

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội - thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội - thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings

Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Theo đó, 9 tháng đầu năm, APH đạt doanh thu 13,326 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 22% so với cùng kì năm ngoái.

Lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 1,367 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với 9 thán năm 2021. Lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 1,367 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với 9 tháng năm 2021, đóng góp chủ yếu bởi mảng sản xuất bao bì và công nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp cho biết, giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022 so với cùng kì 2021 dẫn đến doanh thu các mảng sản xuất sản phẩm nhựa và thương mại hạt nhựa tăng mạnh.

Ngoài ra, mảng bất động sản khu công nghiệp cũng đem về cho APH doanh thu 122 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kì. Trong quý 3/2022 doanh thu đạt 3,808 tỷ đồng, tương đương quý 3/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, tăng 40% so với quý 3/2021, chủ yếu nhờ cước vận tải giảm nên giảm 33% chi phí bán hàng.

Nhìn chung, các công ty thành viên của APH đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) báo cáo doanh thu quý 3 đạt 3280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 14% đạt 77 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cước vận tải giảm nên chi phí bán hàng giảm 29%.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, AAA đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 11,883 tỷ đồng và 266 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 5% so với cùng kì 2021. Thị trường Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản vẫn là các thị trưởng chủ lực của mảng bao bì, mang về doanh thu lớn.

Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quý 3 đạt 645 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 13% so với cùng kì 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NHH đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 1,726 tỷ đồng và 75 tỷ đồng, tăng 14% và 31% so với cùng kì 2021.

Biên lợi nhuận gộp 9 tháng 2022 đạt 17.6%, cải thiện so với mức 16.7% cùng kì 2021. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kì chủ yếu do mảng công nghiệp hỗ trợ tăng trưởng. Mảng này ghi nhận doanh thu và lợi nhuận gộp đạt 1,210 tỷ đồng và 190 tỷ đồng, tăng 27% và 64%.

An Tiến Industries (HoSE: HII) ghi nhận kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 với doanh thu hợp nhất đạt 7,939 tỷ đồng, EBITDA 90 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 44% và giảm 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận giảm chủ yếu do kết quả kinh doanh trong quý 3/2022 bị ảnh hưởng bởi mảng thương mại hạt nhựa kém hiệu quả do giá hạt nhựa giảm sâu trong thời gian ngắn. Với mảng sản xuất hạt nhựa phụ gia, doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt 562 đạt tỷ đồng và 175 tỷ đồng, tăng 16% và 40% so với cùng kì 2021. Biên gộp mảng sản xuất tăng từ 25.8% lên 31.1%.