00:34 21/05/2022

Bà Trần Anh Đào sẽ điều hành HOSE thay cho ông Lê Hải Trà

An Nhiên

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng thông báo kể từ ngày 20/5, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM phụ trách ban điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM phụ trách ban điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM phụ trách ban điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Ngày 20/05/2022, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Cùng ngày, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng thông báo kể từ ngày 20/5, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM phụ trách ban điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Để kiện toàn nhân sự đảm bảo vận hành ổn định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ngày 20/5 cũng đã giao đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.