07:00 02/08/2022

Ba trường đại học Bách Khoa tổ chức trao đổi sinh viên trong 5 năm

Thanh Xuân -

Ba trường đại học kỹ thuật lớn nhất nước gồm: Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa ký kết bản thỏa thuận hợp tác tổ chức các khóa trao đổi sinh viên...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ba trường sẽ tổ chức các khóa trao đổi sinh viên dài hạn và ngắn hạn. Các khóa dài hạn, 1 học kỳ tương ứng khoảng 20 tuần cho phép sinh viên của các trường được đăng ký học tập/thực tập/nghiên cứu tại trường đối tác. Sinh viên đăng ký tối đa 15 tín chỉ. Các học phần đăng ký phải có trong chương trình đào tạo của trường tiếp nhận. Sinh viên được sắp xếp học tập, thực tập, nghiên cứu cùng với sinh viên của trường tiếp nhận trong các lớp học mở theo kế hoạch học tập chuẩn.

Còn các khóa ngắn hạn là học kỳ hè, tương ứng từ 6 đến 8 tuần tổ chức vào thời gian hè, cho phép sinh viên của các trường đăng ký học tập từ 1-2 học phần.

Theo bản thỏa thuận thì ngoài thời gian lên lớp, sinh viên có thể tham gia thực tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên trường tiếp nhận. Trường tiếp nhận có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, hoạt động cộng đồng...

Để thực hiện sinh viên đăng ký tại trường đang học và được sự đồng ý của trường cử đi cho phép tham gia các khóa trao đổi sinh viên. Các học phần sinh viên đăng ký có thể nằm trong chương trình cử nhân, kỹ sư chuyên sâu đặc thù, thạc sĩ của trường tiếp nhận. Chi phí ăn ở, đi lại do sinh viên tự chi trả. Các trường tiếp nhận có thể hỗ trợ về ký túc xá hoặc các thông tin cần thiết khác.

Kết thúc khóa trao đổi, trường tiếp nhận đào tạo sinh viên phải cấp bảng điểm và xác nhận hoàn thành khóa thực tập, nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa. Trường cử sinh viên đi có trách nhiệm công nhận/miễn hoặc chuyển đổi kết quả tất cả các học phần đã học sang chương trình đào tạo, bao gồm: học phần bắt buộc, tự chọn, tự chọn tự do tương ứng với chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư chuyên sâu đặc thù hoặc thạc sĩ của sinh viên, hoặc tính điểm rèn luyện khi sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa tùy thuộc vào quy định của từng trường.

Hiện khóa học ngắn hạn bắt đầu mở từ học kỳ hè năm học 2022-2023 tại Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Các khóa học ngắn hạn tiếp theo sẽ được tổ chức luân phiên tại các trường.

Chương trình được thực hiện trong 5 năm kể từ tháng 7/2022.