07:07 26/10/2022

Bắc Giang thành lập cụm công nghiệp Đông Sơn 25 ha

Thanh Xuân

UBND tỉnh Bắc Giang vừa Quyết định thành lập cụm công nghiệp Đông Sơn, huyện Yên Thế. Trong đó, các ngành nghề dự kiến đầu tư gồm: chế biến nông, lâm sản, điện tử, may mặc, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng mức đầu tư của dự án là 257 tỷ đồng, do Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quý 4/2022 - quý 2/2023, lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Quý 2/2023 - quý 2/2024, bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải tập trung, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. Đến quý 2/2024 - quý 4/2024, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án và lấp đầy ít nhất 60%. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tuân thủ đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, UBND tỉnh Bắc Giang đã nêu lên định hướng phát triển toàn diện các ngành kinh tế. Đáng chú ý có định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp. Tỉnh này xác định phải đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp. Cụ thể đến 2030, Bắc Giang quy hoạch 29 khu công nghiệp với diện tích 7.840 ha.

Đến giai đoạn sau năm 2030, tỉnh giữ nguyên các khu công nghiệp có trong quy hoạch. Đồng thời mở rộng thêm một số khu công nghiệp đã có trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030 với tổng diện tích mở rộng là 270 ha. Ngoài phát triển các khu công nghiệp, đến năm 2030, Bắc Giang cũng bố trí quy hoạch 65 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.164 ha.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đưa Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng. Theo đó đến 2030, Bắc Giang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là một trong 15 tỉnh, thành phố có quy mô GRDP đứng đầu cả nước. Bắc Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 15 - 16%.