22:15 21/10/2021

Bảo hiểm Bảo Long lọt Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2021 ngành Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính

Thu Hà -

Trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Mạnh ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính”...

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Mạnh ngành Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính” vì những sáng tạo, đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh… đáp ứng nhu cầu của thị trường và yêu cầu của bối cảnh mới…
Thu Ngân

Trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Mạnh ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính”.

Bảo hiểm Bảo Long lọt Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2021 ngành Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính - Ảnh 1

Thương hiệu Mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt nam tổ chức, đã trở thành sự kiện thường niên được mong đợi dành cho các doanh nghiệp, hội tụ đầy đủ những doanh nhân, nhà quản lý của các doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam được xây dựng nhằm phát huy vai trò truyền thông, biểu dương kịp thời những thương hiệu Việt của các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có nhiều thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và nền kinh tế quốc gia.