14:08 08/10/2021

Bệnh viện tư tại TP.HCM được phép thu phí điều trị Covid-19 tự nguyện

Hoài Phương -

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc thực hiện thí điểm chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 theo kết luận của Thành ủy…

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận cho các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp chi phí chênh lệch giữa ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị. 

Nguyên tắc của việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở điều trị Covid-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm; chi phí điều trị các bệnh khác thực hiện theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh.

Đối với phần ngân sách nhà nước, UBND thành phố quyết định trước mắt thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được quy định tại Thông tư số 13 và Thông tư số 14 ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế.

Đối với các nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh nêu trên, thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương với mức thực hiện của các cơ sở y tế công lập. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch bố trí cho Sở Y tế TP.HCM.

Phần chênh lệch giữa chi ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị, các cơ sở y tế tư nhân cân đối thực hiện (bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp cho chi phí). 

Đặc biệt, trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí (không sử dụng ngân sách nhà nước), cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện để trang trải chi phí. 

Đây được xem là động thái mới của TP.HCM, bởi trước đó trong văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng điều trị Covid-19 của giám đốc Sở Y tế thành phố đề nghị các bệnh viện tư không được từ chối hoặc yêu cầu người mắc Covid-19 ký cam kết tự nguyện trả toàn bộ chi phí, không được thu thêm chi phí điều trị bệnh Covid-19 của người bệnh.

Hồi tháng 9, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Chính phủ về cơ chế tài chính cho các bệnh viện tư nhân trong điều trị Covid-19, dựa trên thực tế là có rất nhiều bệnh nhân có điều kiện chi trả và sẵn sàng chi trả chi phí điều trị Covid-19 để được điều trị theo yêu cầu, như một cách chia sẻ cho ngân sách nhà nước. Trong khi đó, việc chưa có cơ chế thanh toán rõ ràng khiến các bệnh viện tư gặp khá nhiều khó khăn, một số đơn vị "lách luật" bằng cách kêu gọi bệnh nhân quyên góp hoặc ủng hộ để duy trì hoạt động.

Thống kê của Sở Y tế TP.HCM, hiện trên địa bàn có 95 cơ sở y tế tham gia điều trị Covid-19, trong đó có 11 bệnh viện tư nhân. Việc huy động các bệnh viện tư nhân tham gia điều trị Covid-19 giúp bổ sung nhân viên y tế, cơ sở vật chất, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập.

Sau khi có hướng dẫn từ các bộ ngành Trung ương, Sở Y tế và các cơ sở y tế tư nhân sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn. UBND TP.HCM cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở ngành chức năng khẩn trương triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc thì chủ động trao đổi với Sở Tài chính để được hướng dẫn giải quyết, trong trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND TP.HCM.