07:50 13/05/2021

Bộ Công Thương bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường

Hương Loan -

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký chỉ thị khẩn về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng...

Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đánh giá tình hình, Bộ Công Thương cho rằng, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khiến đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa nên thị trường hàng hóa thế giới và trong nước sẽ còn nhiều diễn biến khó lường.

Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các Hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường.

Cụ thể, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc xây dựng “Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19” tại các nhà máy, cơ sở sản xuất tại địa phương.

Vụ Thị trường trong nước (trực thuộc Bộ Công Thương), theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đánh giá cung cầu các mặt hàng. Nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, vật tư nông nghiệp, năng lượng để chủ động có phương án hoặc đề xuất với Bộ các biện pháp bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quản lý. Sử dụng linh hoạt các công cụ, các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, hỗ trợ cho sản xuất và đời sống của người dân, doanh nghiệp.

Bộ  Công  thương  cũng  yêu  cầu Vụ Thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính đề xuất việc điều hành giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu; cũng như tính toán, sử dụng quỹ bình ổn giá hợp lý, nhất là trong các thời điểm khi mặt bằng giá xăng dầu thế giới tăng cao để hạn chế mức giá tăng giá đột biến trong nước.

Mặt khác, cần tăng cường tháo gỡ các khó khăn trong lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh. Có các giải pháp kết nối cung cầu, hợp tác thương mại vùng miền nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa thông suốt; hỗ trợ tiêu thụ nông sản khi vào vụ thu hoạch (nếu có) tại các địa phương có dịch bệnh bùng phát.

Tránh tình trạng lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính, người đứng đầu Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tập trung triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát các giao dịch thương mại điện tử. Xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu trong thương mại điện tử.

Tại chỉ thị khẩn này, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao vào ngày 13 và ngày 25 hàng tháng gửi về Bộ Công Thương.