17:18 19/07/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội

Thanh Xuân

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, Trưởng đoàn Kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã dẫn dầu đoàn kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành phố Hà Nội, công tác chấm thi đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm bảo đảm tiến độ quy định. Để phục vụ cho việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở Giáo dục Hà Nội huy động gần 700 giáo viên của các trường THPT. Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác chấm thi đã được chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an toàn, bảo mật theo đúng quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn khu vực làm phách bài đối với bài thi tự luận và các khu vực chấm thi theo yêu cầu của Quy chế thi và Hướng dẫn tổ chức kỳ thi.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các điểm chấm thi tự luận và trắc nghiệm, Đoàn kiểm tra ghi nhận, các điểm chấm thi trên địa bàn thành phố đều thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác chấm thi theo Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn; có sự giám sát của cơ quan công an và thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tổ chức cơ sở vật chất để thực hiện chấm thi tự luận và chấm thi trắc nghiệm của Hà Nội đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành phố Hà Nội phải đảm bảo không để một cán bộ chấm thi nào không được tập huấn về quy chế. Đối với công tác làm phách cho các bài thi tự luận, dù làm phách một vòng hay hai vòng thì cũng phải đảm bảo đúng theo quy chế hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Các phương tiện phục vụ cho quá trình chấm thi, nhất là đối với các phương tiện giám sát, ghi hình phải đảm bảo hoạt động xuyên suốt (24/24h) trong toàn bộ quá trình thực hiện chấm thi.

Các cán bộ tham gia tất cả các khâu của quá trình chấm thi phải thực hiện đúng quy trình đã quy định, những vị trí ghi nhật ký phải ghi đầy đủ, chi tiết, không được bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, phải phân công, phân nhiệm rõ ràng từng người, từng vị trí công việc.

Đánh giá cao sự sẵn sàng và chuyên nghiệp của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của thành phố Hà Nội trong công tác coi thi và hiện tại là công tác chấm thi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, đến thời điểm này, công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đi được 3/4 thời gian, kết quả thu được đến thời điểm này đã thể hiện sự nỗ lực, tập trung cao độ của Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo kỳ thi công bằng, nghiêm túc, theo Thứ trưởng, mỗi cán bộ tham gia từng khâu của quá trình chấm thi phải đúng vai, thuộc bài, không sáng tạo trong quá trình thực thi công việc. Quá trình chấm thi phải thực hiện tuần tự, đúng tiến độ, đảm bảo khung thời gian đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Chấm thi nghiêm túc, nhưng cũng phải đảm bảo tiến độ.

Trong điều kiện chấm thi tự luận căng thẳng, làm việc với cường độ cao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc động viên các cán bộ tham gia chấm thi giữ gìn sức khỏe để thực hiện công việc tốt nhất. Thứ trưởng cũng đề nghị Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ chấm thi yên tâm thực hiện nhiệm vụ.