19:29 09/12/2021

Bộ Giao thông vận tải đề xuất thay đổi cơ chế giao vốn bảo trì đường sắt

Anh Tú

Bộ Giao thông vận tải đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hạ tầng đường sắt, tách bạch công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ...

 Đề xuất thay đổi cơ chế giao vốn bảo trì đường sắt, tách bạch công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ.
Đề xuất thay đổi cơ chế giao vốn bảo trì đường sắt, tách bạch công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh sửa Đề án Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Đáng chú ý, Bộ Giao thông vận tải đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hạ tầng đường sắt, tách bạch công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ.

Đây là lần thứ 4 kể từ tháng 6/2019, Đề án được Bộ Giao thông vận tải trình cấp có thẩm quyền nhằm tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng khối tài sản hàng chục ngàn tỷ đồng.

 

Đối với công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Bộ Giao thông vận tải thống nhất đề xuất giao Cục Đường sắt Việt Nam đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Còn công tác sửa chữa định kỳ, khắc phục bão lũ bước 2... thực hiện theo trình tự quy định pháp luật về xây dựng công trình, trong đó Cục Đường sắt Việt Nam giữ vai trò chủ đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo hình thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đến năm 2030.

Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ Giao thông vận tải đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường sắt Việt Nam ký hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vào tháng 5/2021 để đơn vị này tổ chức thực hiện, bao gồm cả bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ thực hiện cho năm 2021.

Để làm cơ sở triển khai thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022, tránh trường hợp chậm triển khai thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia như các năm 2020, 2021, Bộ Giao thông vận tải đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hàng năm trong nội dung Đề án Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo đó, việc giao dự toán bảo trì thực hiện theo Luật Ngân sách.

Năm 2021 mặc dù việc ký hợp đồng đặt hàng thực hiện vốn bảo trì chậm nhưng đến nay việc nghiệm thu, thanh toán 6 tháng đầu năm đã hoàn thành.

Tính đến hết tháng 9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiệm thu xong với các đơn vị và đang trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định, phê duyệt. Đối với 3 tháng còn lại năm 2021, sẽ được thực hiện xong trong tháng 1/2022.

Đầu năm 2021, do vướng mắc các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện vốn bảo trì đường sắt nên Cục Đường sắt Việt Nam là cơ quan được Bộ Giao thông vận tải giao vốn chưa thể tiến hành ký hợp đồng đặt hàng với 20 doanh nghiệp bảo trì đường sắt. Việc này khiến doanh nghiệp không được ứng vốn, gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ lương người lao động.