19:49 01/06/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Anh Nhi

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tài liệu đào tạo, hướng dẫn kinh doanh, kết nối kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế số, Cục Phát triển doanh nghiệp (AED – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ra mắt Cổng thông tin doanh nghiệp (https://business.gov.vn) ...

Cổng thông tin doanh nghiệp (https://business.gov.vn) được quản lý và vận hành bởi AED nhằm cung cấp các thông tin và dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với việc dựa trên nền tảng số hiện đại, thông minh, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong bối cảnh mới, Cổng thông tin doanh nghiệp sẽ đem đến những thông tin kịp thời, chính xác, giá trị cao về các chính sách, chương trình hỗ trợ từ Chính phủ, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, tra cứu để tham gia thụ hưởng các gói hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin doanh nghiệp sẽ đóng vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với Chính phủ, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp đầu chuỗi hay với doanh nghiệp FDI.

Đặc biệt hơn, Cổng sẽ là cầu nối của doanh nghiệp Việt Nam với Cộng đồng quốc tế thông qua Cổng kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN (ASEAN Access- https://www.aseanaccess.com/), tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường tới Đông Nam Á nói riêng, và Châu Á nói chung. Cổng được xây dựng trên nền tảng mở, kêu gọi tất cả các bên liên quan tham gia tạo ra một hệ thống thông tin thông suốt, đa chiều.

Ngoài ra, Cổng thông tin doanh nghiệp là một nguồn cung cấp các nghiên cứu, báo cáo về nhiều chủ đề từ các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tổ chức tư vấn hàng đầu, giúp các đơn vị nắm được thông tin liên quan đến ngành và thị trường một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Mạng lưới tư vấn viên Việt Nam từ nhiều ngành, lĩnh vực như: Khoa học công nghệ, Tài chính cho đến Kế hoạch và đầu tư, Luật pháp... luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của doanh nghiệp. Cổng thông tin doanh nghiệp sẽ thường xuyên cập nhật các tài liệu đào tạo, hướng dẫn kinh doanh được biên soạn từ các chuyên gia hàng đầu nhằm lan tỏa các kiến thức mới về kinh doanh góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Cổng thông tin doanh nghiệp không ngừng phát triển các Cổng thành phần như Cổng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (https://digital.business.gov.vn), Cổng tiếp cận tài chính (https://a2f.business.gov.vn), Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (https://elearning.business.gov.vn), và các dịch vụ khác nhằm đáp ứng ngày càng toàn diện nhu cầu của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có mong muốn nhận được những thông tin hỗ trợ nhanh chóng từ Cổng thông tin doanh nghiệp có thể đăng ký tại https://business.gov.vn/account/register.