18:28 06/08/2021

Bổ nhiệm một loạt lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn VNPT

Đỗ Phong

Việc củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo là hết sức quan trọng và cần thiết khi Tập đoàn đang thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược VNPT4.0, trở thành Tập đoàn công nghệ số...

Ông Huỳnh Quang Liêm (trái) là Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Huỳnh Quang Liêm (trái) là Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6/8/2021, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố các quyết định về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT.

Cùng ngày, Tập đoàn VNPT cũng công bố quyết định bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Theo đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã chuẩn y ông Huỳnh Quang Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn giữ chức Phó bí Thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng công bố các quyết định về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT với ông Tô Dũng Thái, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và bà Hoàng Kim Bình, Phó Tổng giám đốc VNPT- Net.

Nhận nhiệm vụ, ông Tô Dũng Thái và bà Hoàng Kim Bình cam kết, với trọng trách là Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT sẽ nỗ lực hơn nữa, tận tâm cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn lãnh đạo VNPT vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tăng trưởng lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và đảm bảo thu nhập, đời sống của cán bộ công nhân viên, đồng thời tiếp tục dẫn dắt để Tập đoàn thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược VNPT4.0, trở thành Tập đoàn công nghệ số, tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu lại lễ công bố quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, việc củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của VNPT là hết sức quan trọng và cần thiết khi VNPT đang thực hiện sứ mệnh của mình trong tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia với sự tin tưởng của Chính phủ, các bộ/ban/ngành và các địa phương.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự cho Đảng ủy và Hội đồng thành viên VNPT, Tập đoàn này cũng tăng cường nhân sự cho Ban Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên với việc bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo cấp cao của các đơn vị thành viên.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT đã quyết định bổ nhiệm bà Trần Thanh Thủy và  ông Ngô Diên Hy làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. Được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, bà Trần Thanh Thủy cũng được giao kiêm chức vụ Chủ tịch VNPT- VinaPhone. Còn ông Ngô Diên Hy cũng được giao kiêm chức vụ Chủ tịch VNPT- Media.

Tại lễ công bố các quyết định, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cho rằng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh và chịu sự ảnh hưởng mạnh của bệnh dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT đang và sẽ chịu không ít áp lực và thách thức. Việc bổ nhiệm hai Phó Tổng Tập đoàn đã bổ sung, tăng cường sức mạnh cho Ban lãnh đạo VNPT lãnh đạo Tập đoàn vượt qua những thách thức này.

Ngoài ra, VNPT cũng công bố Quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc bổ nhiệm ông Vũ Trường Giang, Trưởng đại diện– Giám đốc VNPT Đà Nẵng làm Tổng Giám đốc VNPT- Media và ông Dương Thành Long, Tổng Giám đốc VNPT- Media làm Tổng Giám đốc VNPT– IT.