16:43 12/07/2021

Ông Huỳnh Quang Liêm chính thức làm Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT

Phan Anh

Theo tân Tổng giám đốc VNPT, chiến lược VNPT4.0 đã định vị VNPT phải trở thành doanh nghiệp công nghệ cung cấp dịch vụ số hàng đầu ở Việt Nam, tiên phong dẫn dắt triển khai chuyển đổi số…

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT

Ngày 12/7/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn VNPT đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm, quyền Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ, trong những năm gần đây, VNPT đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên con đường tái cơ cấu, cơ cấu lại và tiên phong tham gia vào các chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong hơn 5 năm qua, VNPT là doanh nghiệp có được kết quả tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng bình quân trên 15%/năm, đảm bảo doanh thu và tăng trưởng thu nhập cho người lao động, thương hiệu VNPT được giữ vững và phát triển mạnh mẽ. Sự chuyển hướng của Tập đoàn trong cung cấp dịch vụ số cho quốc gia đã mang lại nhiều thành quả đáng kể, lan tỏa từ Trung ương, Bộ ngành đến các địa phương.

Trong khát vọng Việt Nam về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Tập đoàn VNPT xác định cho mình sứ mạng là hạt nhân năng động nhất, sáng tạo nhất trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược VNPT4.0 cũng đã định vị VNPT phải trở thành doanh nghiệp công nghệ cung cấp dịch vụ số hàng đầu ở Việt Nam, tiên phong dẫn dắt triển khai chuyển đổi số.

Ông Liêm cho rằng đây là định hướng rất quan trọng để đưa VNPT trở lại vị thế dẫn đầu trong thời kỳ mới, trong không gian mới của thời đại số. Bởi vậy, vai trò và tầm nhìn của người “thuyền trưởng” trong giai đoạn phát triển này của VNPT là hết sức quan trọng.

Tại lễ công bố quyết định trên, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp tin tưởng Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm sẽ cùng với tập thể ban lãnh đạo Tập đoàn VNPT, tạo được sự đoàn kết; qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Tập đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về tài chính, quản trị, cổ phần hóa doanh nghiệp, triển khai mạng 5G và đặc biệt là chuyển đổi số trong các năm tới.

 
Tân Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm
Tân Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm

-Gần 30 năm công tác tại VNPT, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Huỳnh Quang Liêm đã trải qua nhiều vị trí quan trọng.

-Từ năm 2012 đến 2014, ông giữ chức Phó Giám đốc VNPT TP.HCM. Trong các năm 2014- 2017, ông được giao giữ chức vụ Giám đốc VNPT TP.HCM và là Trưởng đại diện của VNPT tại TP.HCM.

-Từ tháng 3/2017, ông Liêm được bổ nhiệm làm Phó tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, là lĩnh vực phát triển mũi nhọn, quan trọng của VNPT sau tái cơ cấu.

-Ngày 15/3/2021, ông Huỳnh Quang Liêm đã được Hội đồng thành viên VNPT giao nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm người đại diện theo pháp luật của VNPT.