22:28 27/04/2017

Bộ Nông nghiệp đưa 5 giải pháp “giải cứu” giá thịt lợn

KIỀU LINH

Sau khi kêu gọi các doanh nghiệp chia sẻ với người chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp tiếp tục đề nghị các địa phương khẩn trương vào cuộc

Giá thịt lợn giảm mạnh do cung vượt cầu.
Giá thịt lợn giảm mạnh do cung vượt cầu.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa ký công văn hỏa tốc tới các địa phương đề nghị khẩn trương vào cuộc ổn định tình hình chăn nuôi.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai ngay 5 giải pháp cấp bách trước mắt.

Thứ nhất, giao cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn và quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm hạ giá thành sản xuất ở mức thấp nhất trong điều kiện có thể.

Thứ hai, tuyên truyền, khuyến cáo các đơn vị sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn rà soát quy trình sản xuất, điều chỉnh giá bán phù hợp trên tinh thần chia sẻ với người chăn nuôi để bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Thứ ba, chỉ đạo cơ quan thú y tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh, tiêm phòng vaccine, không để tình trạng cắt bớt các khâu quản lý dịch bệnh, sẽ dẫn tới hệ lụy phát sinh dịch trong thời gian tới.

Thứ tư, tạo điều kiện cho các cơ sở giết mổ, chế biến phát huy tối đa công suất và sản xuất các sản phẩm thành phẩm và dự trữ thịt lợn, góp phần tạo nguồn tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người chăn nuôi.

Giải pháp cấp bách cuối cùng là tăng cường công tác quản lý thị trường, giảm khâu trung gian, quản lý tốt giá cả, tạo thuận lợi cho người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm.

Về giải pháp lâu dài, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các tỉnh, sở ngành liên quan tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết, trong đó phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi.

Triển khai các giải pháp tổng thể nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm chăn nuôi của địa phương, trong đó xác định địa phương phải chủ động kết hợp giải pháp liên kết trong vùng và liên vùng.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp cũng đề nghị các địa phương rà soát, thống kê chăn nuôi để có quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi phù hợp với từng địa phương, vừa đảm bảo ổn định thị trường, đồng thời bảo vệ môi trường gắn với an toàn thực phẩm...

Trước tình trạng thịt lợn rớt giá thê thảm do cung vượt cầu, Bộ Nông nghiệp đã có những động thái "giải cứu" người chăn nuôi như kêu gọi doanh nghiệp chia sẻ, giảm giá thành đầu vào như thức ăn chăn nuôi, các doanh nghiệp chế biến tích trữ đông lạnh...