18:45 23/09/2021

Bộ Tài chính đề xuất giảm phí liên quan đến môi trường

Trâm Anh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư liên quan đến phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất, trong đó có đề xuất về việc giảm một số loại phí xả nước thải, phí xử lý chất nguy hại...

Miễn phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản - Ảnh minh hoạ.
Miễn phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản - Ảnh minh hoạ.

Theo công văn số 10845/BTC-CST, dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện sẽ thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính. Dự kiến sau khi được ban hành, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Tại dự thảo thông tư này, Bộ tài chính đề xuất miễn phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, do cơ quan trong ương thực hiện thẩm định, theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Miễn phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Miễn phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời, dự kiến giảm 50% mức phí hiện hành đối với trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt. Giảm 30% mức phí hiện hành đối với trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện; dự kiến bãi bỏ Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/06/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại; bãi bỏ Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại các Luật, Nghị định có liên quan.

Phí cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại/cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và các dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo dự thảo mới.
Phí cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại/cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và các dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo dự thảo mới.

Cũng tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất biểu mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường. Dự kiến phí cấp phép sẽ là 50 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở đối với nhóm I và 45 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở đối với nhóm II.

Phí cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại/cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại sẽ tính theo số lượng thiết bị xử lý chất thải nguy hại. Dự kiến mức phí sẽ từ 40 – 70 triệu đồng/dự án/cơ sở.

Phí cấp giấy phép môi trường đối với các dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã đi vào hoạt động dự kiến sẽ tính theo chủng loại phế liệu.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất mức phí cấp phép với phế liệu sắt, thép 50 triệu đồng/cơ sở, 75 triệu đồng/dự án; phí phế liệu giấy sẽ là 45 triệu đồng/cơ sở, 65 triệu đồng/dự án; phí phế liệu nhựa là 40 triệu đồng/cơ sở, 60 triệu đồng/dự án; phí phế liệu khác là 35 triệu đồng/cơ sở, 55 triệu đồng/dự án.

Các mức phí trên sẽ tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường và không bao gồm chi phí đi lại của Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở và chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải theo quy định.