16:16 15/12/2022

Bộ Tài chính quyết liệt sớm đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở lại

Ánh Tuyết -

Bộ Tài chính đang rà soát, cắt giảm các thủ tục, tạo thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu ra công chúng; đồng thời, đưa ra các giải pháp ổn định trở lại kênh phát hành riêng lẻ...

Bộ Tài chính đang rà soát các quy định của pháp luật tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP về các vấn đề: gia hạn, hoán đổi trái phiếu, định mức tín nhiệm, nhà đầu tư.
Bộ Tài chính đang rà soát các quy định của pháp luật tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP về các vấn đề: gia hạn, hoán đổi trái phiếu, định mức tín nhiệm, nhà đầu tư.

Chia sẻ về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công điện số 1163/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/12 vừa qua về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), cho biết thời gian qua, Bộ Tài chính đã khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh của thị trường trái phiếu, tiếp tục tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả của thị trường. 

Nhấn mạnh giải pháp khơi thông kênh trái phiếu trong thời gian tới, ông Dương nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ cố gắng phát triển thị trường trái phiếu đồng bộ trên cả hai kênh phát hành, đó là phát hành trái phiếu ra công chúng và phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thứ nhất, đối với kênh phát hành trái phiếu ra công chúng, Bộ Tài chính sẽ cố gắng tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện phát hành thì họ có thể phát hành trái phiếu ra công chúng, để tiếp cận đến tất cả các đối tượng nhà đầu tư.

Thứ hai, đối với kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, do những biến động thị trường vừa qua, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng có các chỉ đạo để có những giải pháp bình ổn lại sự biến động thị trường.

Theo đó, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phải bố trí mọi nguồn lực để thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, Bộ Tài chính cũng đề nghị các doanh nghiệp trong trường hợp có những khó khăn, vướng mắc về thanh toán thì phải làm việc với các nhà đầu tư, đàm phán với các nhà đầu tư để thống nhất phương án cơ cấu lại trái phiếu đó. Chẳng hạn như cơ cấu về mặt kỳ hạn, cơ cấu về mặt lãi suất, về mặt phương thức thanh toán trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

 
Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởngVụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.
Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởngVụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

“Để từng bước lấy lại niềm tin của nhà đầu tư sau những vụ việc vừa qua, chúng tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp phải tự tăng cường tính công khai minh bạch của chính mình như: thuê tổ chức định mức tín nhiệm, thuê công ty kiểm toán, các công ty định giá để minh bạch tình hình tài chính cũng như tình hình thanh toán nợ của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư”.

 

Chỉ khi doanh nghiệp tự tăng cường tính công khai minh bạch, những doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp minh bạch sẽ có thể tiếp tục quay trở lại để phát hành trái phiếu huy động vốn.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, cũng cho biết thêm về mặt pháp luật, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Bộ Tài chính đang rà soát các quy định của pháp luật tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP để có sự chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện hiện nay, cũng như tình hình khó khăn hiện của thị trường trái phiếu. Các nội dung sửa đổi liên quan đến vấn đề gia hạn, hoán đổi trái phiếu, định mức tín nhiệm, nhà đầu tư.

"Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP đang được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học sau đó sẽ được tổng hợp để trình Chính phủ", ông Dương cho hay.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, các chính sách và việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, việc điều hành hợp lý các thị trường tín dụng, tiền tệ, Bộ Tài chính hy vọng rằng trong thời gian tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục quay trở lại phát triển bền vững và ngày càng tăng tính minh bạch, hiệu quả và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 13/12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1163/CĐ-TTg về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững; có các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

 

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp, trong 11 tháng qua, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng giảm mạnh 60% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ cũng giảm 56%.

Đáng chú ý, thời gian gần đây các doanh nghiệp đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. Thống kê của VBMA cho thấy các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 163.974 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021, cho thấy sự chủ động của chính doanh nghiệp trong đảm bảo cam kết và khôi phục niềm tin từ thị trường. Trong năm 2023, sẽ có khoảng 308.622 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Nguồn: VBMA.
Nguồn: VBMA.