00:38 11/03/2010

Bộ Tài chính yêu cầu giãn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Văn Thành

Bộ Tài chính yêu cầu từ nay đến hết tháng 6/2010 cần giãn thời gian giữa các lần điều chỉnh giá xăng dầu

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp cần điều chỉnh giảm giá bán kịp thời khi giá xăng, dầu trên thị trường thế giới giảm.
Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp cần điều chỉnh giảm giá bán kịp thời khi giá xăng, dầu trên thị trường thế giới giảm.
Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu từ nay đến hết tháng 6/2010 cần giãn thời gian giữa các lần điều chỉnh giá.

Ngày 10/3, Bộ Tài chính ra thông cáo về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2010. Thông cáo cho biết Bộ Tài chính đã có Công văn số 2729/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện một số nội dung trong việc điều chỉnh giá trong thời gian tới.

Theo Bộ Tài chính, việc điều hành giá xăng, dầu được thực hiện theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, có điều chỉnh, điều chỉnh xuống theo sát diễn biến giá xăng, dầu trên thị trường thế giới. Khi giá xăng, dầu trên thị trường thế giới giảm cần điều chỉnh giảm giá bán kịp thời.

Đáng chú ý là bộ này yêu cầu từ nay đến hết tháng 6/2010, doanh nghiệp cần giãn thời gian giữa các lần điều chỉnh. Trường hợp nếu việc thực hiện kéo dài thời gian giữa 2 lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp báo cáo liên Bộ Tài chính - Công Thương để thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC.

Ngoài ra, khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu, các doanh nghiệp phải kịp thời gửi/thông báo quyết định giá, phương án giải trình tính toán giá bán tới Tổ giám sát liên ngành về giá xăng dầu; đồng thời thông tin đầy đủ đến các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền cho người dân.