07:00 28/05/2022

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Dùng đòn bẩy tài chính xanh thúc đẩy "thải ròng carbon về 0"

Nhĩ Anh

Hỗ trợ doanh nghiệp môi trường tiếp cận vốn ngân hàng, thu hút dòng vốn đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình kinh tế carbon thấp, năng lượng tái tạo… là nội dung của MOU giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với một ngân hàng lớn...

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký ghi nhớ hợp tác
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký ghi nhớ hợp tác

Đây là một trong những mục tiêu chính hướng tới trong chương trình ký kết bản ghi nhớ hợp tác về việc thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày 26/5/2022 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng BIDV nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng, thu hút các dòng vốn đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình kinh tế carbon thấp và các dự án chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững của đất nước; đồng thời tăng cường vai trò hệ thống tài chính ngân hàng trong việc thu hút, khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước tham gia triển khai các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh doanh theo hướng bền vững.

Thông qua bản Ghi nhớ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ hỗ trợ Ngân hàng BIDV tăng cường năng lực thẩm định rủi ro môi trường, xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro môi trường đối với các dự án, là điều kiện tiên quyết để phát triển các sản phẩm tài chính bền vững theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thị trường Việt Nam.

Theo ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hợp tác giữa Bộ tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng BIDV trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy việc hình thành và phát triển trái phiếu xanh, tín dụng xanh; phát triển thị trường carbon; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng carbon thấp; các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực trong quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản…

Bộ Tài nguyên và Môi trường kỳ vọng với kinh nghiệm và năng lực của mình, BIDV sẽ phát triển mạnh các hoạt động tài chính xanh, trái phiếu xanh, tín dụng xanh, tham gia phát triển thị trường carbon, hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm góp phần thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng carbon thấp.

Biến đổi khí hậu hiện được coi là thách thức nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt đối với những quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương và chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu như Việt Nam. Tại Hội nghị COP26 tháng 11/2021 ở Anh, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết đưa mức phát thải ròng carbon về “0” vào năm 2050 cùng với việc tham gia nhiều sáng kiến, đã thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Việc triển khai thực hiện kịp thời các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 sẽ mang lại lợi ích lớn và lâu dài cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi cần phải huy động nguồn lực tài chính lớn từ xã hội cùng với sự phối hợp triển khai hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, vai trò của hệ thống tài chính, ngân hàng cần được chú trọng như một đòn bẩy, xúc tác để phát triển các hành động, dự án vì khí hậu và giải quyết các thách thức về tính bền vững.

Theo đó, hai bên cùng phối hợp thực hiện nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách để thu hút nguồn lực tài chính đầu tư cho các dự án thuộc các lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ nghiên cứu cơ sở lý luận để đề xuất quy định về thế chấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước hoàn thiện chính sách tiền tệ, tín dụng trong nước nhằm thúc đẩy sự phát triển ngân hàng xanh, tín dụng xanh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ thông tin định hướng, chiến lược và chính sách quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các chương trình, dự án, nhiệm vụ ưu tiên trong lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 để BIDV có định hướng phát triển các hoạt động tín dụng xanh.

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV cho rằng, bản ghi nhớ hợp tác này phát đi những tín hiệu tích cực về cơ hội đồng hành, liên kết giữa các cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại và cộng đồng doanh nghiệp trong thiết lập định hướng phát triển của thị trường, xây dựng các giải pháp và hành động để đảm bảo các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ là những ưu tiên chiến lược trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính và ngân hàng, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược xanh ở Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết.