14:15 17/08/2022

Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc Covid-19

Nhật Dương -

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế cần khẩn trương có hướng dẫn theo đúng thẩm quyền, quy định về việc giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ có công văn số 5249 ngày 16/8 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19.

Theo đó, về vấn đề trên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau: Việc giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp giải quyết theo quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tại Tờ trình số 831/TTr-BYT ngày 23/6/2022, Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền giải quyết cần có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ báo cáo của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 4432/VPCP-KGVX ngày 15/7/2022).

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 18/7/ 2022 tại trụ sở Chính phủ gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Y tế, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện Ủy ban Xã hội của Quốc hội; đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội bàn về vấn đề này, các ý kiến (bao gồm ý kiến Bộ Y tế) đều thống nhất thẩm quyền xử lý hoàn toàn thuộc Bộ Y tế, không cần trình Chính phủ hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ Y tế cần khẩn trương có hướng dẫn theo đúng thẩm quyền, quy định.

Căn cứ ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã có kết luận và Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 210/TB-VPCP ngày 20/7/2022, đề nghị Bộ Y tế theo thẩm quyền, căn cứ pháp luật hiện hành khẩn trương có văn bản quy định, hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25/8/2022. Trường hợp ngoài văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế vẫn còn các vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ, Bộ cần chủ động, tích cực chuẩn bị, trình theo quy định.

Trước đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Các giấy tờ này bao gồm: Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; giấy xét nghiệm (Test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; giấy xác nhận bị mắc Covid-19 của Trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ Covid cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị Covid-19 tại nhà; quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; phiếu xác nhận đã điều trị Covid-19 của các bệnh viện dã chiến.

Bộ Y tế cho biết, đối chiếu với quy định của các văn bản Luật thì 7 loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác. Vì vậy, Bộ Y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào hướng dẫn trong Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Ðể giải quyết những vướng mắc trên, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để Bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.