20:05 01/12/2020

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020

Đào Vũ

Sau 11 tháng nỗ lực, bức tranh kinh tế Việt Nam đã có gam màu sáng hơn với kỷ lục xuất siêu 20,1 tỷ USD, chỉ số CPI được kiểm soát, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi...

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 1.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 2.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 3.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 4.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 5.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 6.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 7.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 8.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 9.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 10.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 11.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 12.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 13.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 14.

 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 15.