10:30 01/09/2015

Cận cảnh con đường đèn lồng dài nhất Việt Nam

Phi Sơn

Danh hiệu “Con đường đèn lồng dài nhất Việt Nam” vừa được trao cho chủ đầu tư công viên Asia Park, Đà Nẵng