07:23 17/01/2020

Cận tết, SSC phạt tiền nhiều tổ chức và cá nhân

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh; Công ty Cổ phần Transimex; Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank và một số nhà đầu tư cá nhân do vi phạm do không đăng ký giao dịch

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh; Công ty Cổ phần Transimex; Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank và một số nhà đầu tư cá nhân do vi phạm do không đăng ký giao dịch.

Không đăng ký giao dịch

Theo đó, Xi măng Công Thanh bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể: Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Bên cạnh đó, công ty này còn bị phạt thêm 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể: Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh không báo cáo SSC các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2017; báo cáo SSC không đúng thời hạn các tài liệu gồm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Tương tự, Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) bị phạt 70 triệu đồng do đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng. Cụ thể: ngày 26/10/2018, UBCKNN có công văn số 7292/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 29/3/2019, HNX mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Không báo cáo về dự kiến giao dịch

Công ty cổ phần Transimex bị phạt 20 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 04/12/2017, Công ty cổ phần Transimex là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) đã thực hiện giao dịch mua 5.000 cổ phiếu HAH.

Ngày 02/10/2019, Công ty cổ phần Transimex là tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Ngọc Anh, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL) đã thực hiện giao dịch mua 15.000 cổ phiếu VNL. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Transimex đã không báo cáo SSC và HOSE về việc dự kiến thực hiện 02 giao dịch nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Thanh (Hà Nội) bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 24/11/2017, ông Nguyễn Văn Thanh đã mua 93.200 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 552.500 cổ phiếu S96, chiếm 4,95% lên 645.700 cổ phiếu S96, chiếm 5,78% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06. Tuy nhiên, HNX không nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Thanh.