09:57 27/07/2016

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Xây dựng toà án trong sạch và liêm chính

Nguyễn Lê

Phó chủ tịch nước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đều tái đắc cử

Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao tuyên thệ trước Quốc hội.
Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao tuyên thệ trước Quốc hội.
Sáng 27/7, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Theo đó, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - người được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch nước từ tháng 4 năm nay - tiếp tục trúng cử chức vụ này với 478/487 phiếu hợp lệ, 9 vị không đồng ý.

Ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao tiếp tục giữ chức vụ Chánh án nhiệm kỳ mới với 473/488 phiếu thuận, 15 vị không đồng ý.

Ông Lê Minh Trí - người được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao từ tháng 4/2016 - cũng tái đắc cử với 448/487 phiếu thuận, 39 vị không đồng ý.

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc bầu ba chức danh nói trên, có hiệu lực thi hành ngay khi thông qua.

Trong ba vị này, chỉ có Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình nói: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức, Chánh án Nguyễn Hoà Bình cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục làm Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao.

Ông nói: “Khắc ghi và thực hiện lời tuyên thệ của mình, tôi nguyện đem hết trí tuệ và sức lực phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, đảm nhiệm trọng trách mà Quốc hội giao phó là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi sẽ cùng tập thể Toà án Nhân dân Tối cao phát huy nội lực, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng toà án nhân dân trong sạch và liêm chính, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân, chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán trong sạch, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, đưa ra những quyết định thượng tôn pháp luật, công minh và trung thành".

Chánh án cũng trân trọng đề nghị Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát toà án nhân dân các cấp, xây dựng ngành toà án làm biểu tượng của công lý lẽ phải và niềm tin.