11:51 01/08/2016

Chịu lỗ mua cổ phiếu “ưu đãi” theo cách lạ ở Bamboo Capital

Thanh Hà

Công ty Cổ phần Bamboo Capital vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Sự kiện niêm yết cổ phiếu Bamboo Capital trên sàn Tp.HCM.<br>
Sự kiện niêm yết cổ phiếu Bamboo Capital trên sàn Tp.HCM.<br>
Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
 
Theo đó, 3 triệu cổ phiếu ưu đãi đã được công ty phân phối cho 44 người lao động với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu với số tiền thu được đạt 30 tỷ đồng. Ngày kết thúc thu tiền 9/8/2016.

Được biết 3 triệu cổ phiếu nói trên được chào bán cho cán bộ quản lý mà hội đồng quản trị và ban điều hành xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của Công ty.

Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như mức giá hiện hành của BCG trên thị trường chỉ dao động xung quanh mức 6.500 đồng/cổ phiếu - thấp hơn mức giá của cổ phiếu “ưu đãi” tới 3.500 đồng.
 
Bên cạnh đó, cổ phiếu ESOP còn bị hạn chế chuyển nhượng tới 24 tháng, tức phải sang tháng 7 hoặc tháng 8/2018 mới có thể giao dịch.

Về mặt kinh tế, người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP trong đợt này không có được bất kỳ lợi ích nào, ít nhất là so với việc gom cổ phiếu trực tiếp từ sàn.

Vừa mua với mức giá cao hơn, lại bị hạn chế chuyển nhượng tới 2 năm, sự “hi sinh” của lãnh đạo Bamboo Capital quả thực rất khó hiểu!

Chương trình ESOP của Bamboo Capital khó hiểu ngay từ khi được thông qua tại đại hội đông cổ đông thường niên 2016 ngày 5/4/2016. Khi đó mức giá chào bán được thông qua 10.000 đồng/cổ phiếu đã cao hơn thị giá hiện hành.

Đồng thời với kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP, Bamboo Capital dự kiến phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi cổ phần công ty nước ngoài với mức giá chuyển đổi cũng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty nước ngoài trong thương vụ này là V-star Holding. Ngoài việc đổi ngang (tỷ lệ 1:1), cổ đông V-star Holding còn được nhận thêm quyền mua cổ phiếu do BCG phát hành với giá 12.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 4 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoán đổi với số lượng là 10 triệu cổ phiếu.
 
Quyền mua cổ phiếu có thể thực hiện 1 lần hoặc nhiều lần. Với diễn biến giao dịch của BCG hiện tại, khi thị giá chưa đến 7.000 đồng/cổ phiếu, các kế hoạch phát hành của Bamboo Capital đều ít nhiều khó hiểu với thị trường.