18:16 06/02/2023

Chủ tịch VDB Lương Hải Sinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ ngày 1/2

An Nhiên -

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho ông Lương Hải Sinh kể từ ngày 01/02/2023...

Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, ông Lương Hải Sinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, ông Lương Hải Sinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Chiều ngày 6/2/2023, Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức  Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Lương Hải Sinh.

Theo đó, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao Quyết định 86/QĐ-BTC ngày 1/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho ông Lương Hải Sinh kể từ ngày 01/02/2023.

Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, ông Lương Hải Sinh giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn dành nhiều quan tâm đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán nói chung và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nói riêng. Bước sang năm 2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có nhiều sự kiện quan trọng, trong đó Ban Lãnh đạo cấp cao của Ủy ban được tăng cường và kiện toàn: đã bổ nhiệm chức danh cao nhất là Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; tiếp theo là tăng cường, bổ nhiệm thêm Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

"Trên cương vị mới, Tân Phó Chủ tịch sẽ cùng với Ban Lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán bắt tay vào triển khai các công việc của Ủy ban, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm sẵn có, phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Ủy ban để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giúp Uỷ ban Chứng khoán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi kỳ vọng.

Sau khi nhận nhiệm vụ, ông Lương Hải Sinh lĩnh hội ý kiến chỉ đạo và ghi nhớ các nhiệm vụ mà Thứ trưởng Bộ Tài chính đã giao, đồng thời hứa sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, cùng tập thể Ban Lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975 tại Thái Nguyên. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, ông Lương Hải Sinh đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB từ tháng 10/2019 và được tái bổ nhiệm vào tháng 12/2022 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ngày 9/1/2023, tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương.

Ngày 2/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 3 đơn vị là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, ông Nguyễn Công Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 01/02/2023.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 01/02/2023.

Ông Vũ Hải Sơn, Thanh tra viên chính, Thanh tra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra, Uỷ ban Chứng khoán kể từ ngày 01/02/2023.