09:55 26/01/2021

Chùm ảnh Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

P.V

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức

Sáng nay (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội có số đại biểu đông nhất trong 13 kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng cộng 1.587 đại biểu tham dự. 

Trong đó, số đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%; đại biểu chỉ định chiếm 0,95%; đại biểu nữ chiếm 13,99%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 7.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 8.

Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 thành viên. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 9.

Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 10.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 11.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 12.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 13.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 14.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)