10:00 07/07/2016

Chứng khoán IBSC bị phạt 125 triệu đồng

Hà Anh

IBSC bị phạt 125 triệu đồng do đã vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán

Giao dịch tại IBSC.<br>
Giao dịch tại IBSC.<br>
Ngày 4/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC). Trụ sở đặt tại tầng 8, số 52 Lê Đại Hành, Tp. Hà Nội.

Theo đó, IBSC bị phạt 125 triệu đồng do đã vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán là công ty đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết.

Trước đó, IBSC thông báo ông Nguyễn Văn Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị IBSC, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thay cho bà Cao Thị Hồng, kể từ ngày 23/06/2016.

Được biết, trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016 của Chứng khoán IB, doanh thu của công ty đạt trên 31 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 16,7 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt trên 96 tỷ và vốn chủ sở hữu đạt trên 792 tỷ đồng.