07:38 22/12/2022

Chứng khoán VIX dự chi 200 tỷ đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX

Hà Anh -

Chứng khoán VIX đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX, tương ứng 1,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của GEX với mục đích nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Biểu đồ giá cổ phiếu GEX thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu GEX thời gian qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan Công ty Cổ phần chứng khoán VIX

Theo đó, Chứng khoán VIX đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX, tương ứng 1,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của GEX với mục đích nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 23/12/2022 đến ngày 20/1/2023 theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất giao dịch trên, Chứng khoán VIX sẽ nâng sở hữu tại Gelex lên 30 triệu cổ phần, tương đương 3,52% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 24/6 đến ngày 22/7, Chứng khoán VIX đã mua vào 15 triệu cổ phiếu GEX để nâng sở hữu từ 0% lên 1,76% vốn điều lệ.

Về người có liên quan, bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX là chị gái ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc Gelex.

Trước giao dịch, nhóm cổ đông liên quan đến chứng khoán VIX đang nắm giữ 276 triệu cổ phiếu, tương ứng 32,5% vốn tại Gelex. Nếu giao dịch thành công, nhóm này sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 292 triệu, chiếm 34,26% vốn tại GEX.

Như vậy, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không thuộc trường hợp phải chào mua công khai

Mới đây, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đã bán thành công 80 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 9,39% vốn và không còn là cổ đông lớn tại GEX. Giao dịch được thực hiện từ ngày 14/12/2022 đến ngày 19/12/2023.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 21/12, giá cổ phiếu đã giảm khoảng 70% từ đỉnh và đang giao dịch ở mốc 13.350 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức thị giá hiện tại, chứng khoán VIX phải chi hơn 200 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Kết thúc quý 3/2022, GEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Theo GEX, cơ cấu doanh thu thuần quý này có sự đóng góp chính từ mảng thiết bị điện với 3.339 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh khác của GEX đều có sự tăng trưởng, đóng góp vào cơ cấu doanh thu như sau: mảng vật liệu xây dựng đạt 2.611 tỷ đồng, bất động sản và khu công nghiệp 628 tỷ đồng, năng lượng & nước sạch 362 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của GEX là 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GEX đạt 1.767 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021, hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.

Năm 2022, GEX đặt kế hoạch 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng ở mức cao lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, kết thúc 9 tháng, GEX đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 68% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm.