14:31 24/02/2021

Chuyển mạng 2 tháng đầu năm 2021: Vietnamobile lại mất hàng chục ngàn thuê bao

Thủy Diệu

Từ đầu năm 2021 đến nay, cả ba nhà mạng lớn đều có số thuê bao chuyển mạng thực dương, chỉ duy nhất mạng nhỏ Vietnamobile là bị âm

Sau hơn 2 năm triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, đến nay đã có hơn 2 triệu thuê bao chuyển mạng thành công.
Sau hơn 2 năm triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, đến nay đã có hơn 2 triệu thuê bao chuyển mạng thành công.

Số liệu mới nhất vừa được Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cập nhật, trong 20 ngày đầu của tháng 2/2021, cả nước 36.408 thuê bao chuyển mạng thành công, trong đó được lợi nhất là mạng Viettel và VinaPhone.

Cụ thể mạng Viettel đã "kiếm" được 24.673 thuê bao chuyển đến thành công và chuyển đi thành công là 1.324 thuê bao, như vậy mạng này đã "lãi" được 23.349 thuê bao. Trong khi đó mạng VinaPhone có 8.707 thuê bao chuyển đến thành công và chuyển đi là 1.357 (lãi 7.350 thuê bao).

Hai mạng còn lại, MobiFone có số thuê bao chuyển đến thực dương là 2.255, còn mạng nhỏ Vietnamobile lỗ nặng nhất, mất 32.948 thuê bao (chuyển đi thành công là 32.950 và chuyển đến chỉ… 2 thuê bao).

Tính chung từ đầu năm 2021 đến nay cả ba nhà mạng lớn đều có số thuê bao chuyển mạng thực dương, trong đó mạng Viettel có số thuê bao chuyển đến thành công là (+) 69,5 nghìn thuê bao, VinaPhone hơn 24,9 nghìn thuê bao, MobiFone là 6.720 thuê bao và duy nhất mạng Vietnamobile mất khoảng 98,5 nghìn thuê bao.

Cũng theo số liệu của Cục Viễn thông, sau hơn hai năm triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, đến nay đã có hơn 2 triệu thuê bao chuyển mạng thành công.

Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số (MNP) chính thức được triển khai từ ngày 16/11/2018 cho thuê bao trả sau và từ 1/1/2019 cho cả trả sau và trả trước. 

Dịch vụ này cho phép một thuê bao di động của một nhà mạng cung cấp dịch vụ thông di động mặt đất này trở thành thuê bao di động của một nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất của nhà mạng khác và giữ nguyên số thuê bao.