12:31 03/04/2022

Cổ phiếu công nghệ khởi sắc

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, FPT có tuần giao dịch khởi sắc, với cả 5 phiên đều tăng, đặc biệt còn có phiên tăng kịch trần, giúp giá cổ phiếu này tiếp tục chinh phục các đỉnh mới. Một cổ phiếu ngành công nghệ khác cũng hưởng lợi chung từ dòng tiền là CMG, khi tăng 13% trong tuần qua...

Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 1
Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 2
Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 3
Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 4
Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 5
Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 6
Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 7
Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 8
Cổ phiếu công nghệ khởi sắc - Ảnh 9