07:59 25/01/2021

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực

Thuỷ Tiên

Tuần qua, cổ phiếu tăng tốt nhất là RIC khi ghi nhận phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch biên độ mặc cho kết quả kinh doanh tiêu cực. Nhưng vẫn như thường lệ thanh khoản cổ phiếu này chỉ ở mức thấp

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 1.

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 2.

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 3.

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 4.

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 5.

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 6.

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 7.

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 8.

Cổ phiếu RIC bứt phá bất chấp kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 9.