07:13 06/10/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 30/9-4/10: "Tàu" FTM lại chạy

Thủy Tiên

Tuần qua, cái tên FTM vẫn được nhắc tới nhiều trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thay vì đà đổ đèo như vài tuần trước, FTM đã tăng kịch biên độ nguyên tuần

Diễn biến vnindex tuần 30 tháng 9 đến 4 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 30 tháng9 đến 4 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 30 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 30 tháng 9

Diễn biến hnxindex tuần 30 tháng 9 đến 4 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 30 tháng 9 đến 4 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 30 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 30 tháng 9

Diễn biến upcomindex tuần 30 tháng 9 đến 4 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 30 tháng 9 đến 4 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 30 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 30 tháng 9