20:03 15/11/2020

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng

Thuỷ Tiên

Nhóm ngành thép ngoài NKG, TLH, POM lọt dạnh sách 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE thì 2 cổ phiếu đầu ngành HPG và HSG cũng có mức tăng lần lượt 5,1% và 7,1% trong tuần

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 1.

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 2.

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 3.

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 4.

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 5.

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 6.

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 7.

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 8.

Cổ phiếu thép đồng loạt nổi sóng - Ảnh 9.