10:00 04/03/2010

Có thể giảm bội chi ngân sách trong năm nay

Anh Quân

Đó là quan điểm của Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Lê Đức Thúy, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều ngày 3/3

So với tiến độ thực hiện dự toán cùng kỳ một số năm gần đây, số thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm nay đạt tỷ lệ khá cao: năm 2006 đạt 14,7%, năm 2007 đạt 14,1%, năm 2008 đạt 17,2%, năm 2009 đạt 13,6%.
So với tiến độ thực hiện dự toán cùng kỳ một số năm gần đây, số thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm nay đạt tỷ lệ khá cao: năm 2006 đạt 14,7%, năm 2007 đạt 14,1%, năm 2008 đạt 17,2%, năm 2009 đạt 13,6%.
Đó là quan điểm của Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Lê Đức Thúy, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều ngày 3/3.

Theo ông Thúy, tình hình kinh tế đã có nhiều khởi sắc, cho nên thu ngân sách đạt kết quả khả quan trong hai tháng đầu năm nay. Ông Thúy nhận định, có khả năng bội chi ngân sách nhà nước năm 2010 sẽ không đến mức 6,2% GDP như mục tiêu đã được Quốc hội thông qua.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 2, tháng có Tết, ước đạt 32.635 tỷ đồng, bằng 80% số thu tháng trước. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 76.635 tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán cả năm, và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2009.

So với tiến độ thực hiện dự toán cùng kỳ một số năm gần đây, số thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm nay cũng đạt tỷ lệ khá cao: năm 2006 đạt 14,7%, năm 2007 (14,1%), năm 2008 (17,2%), năm 2009 (13,6%).

Bộ Tài chính cho biết, ước tính có trên 50% địa phương thu vượt 16% dự toán, trong đó nhiều địa phương thu đạt trên 18% dự toán. Một số địa phương thu đạt thấp hơn mức bình quân chung (dưới 14% dự toán) như: Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Cà Mau, Quảng Trị, Thái Bình, Phú Yên,...

Về chi ngân sách, Bộ Tài chính cho rằng, các nhiệm vụ chi vẫn được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách.

Trong 2 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội 600 tỷ đồng, đạt 16,2% dự toán; cấp chuyển vốn cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 120 tỷ đồng, bằng 40% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia 60 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán; chi trả 10.700 tỷ đồng các khoản nợ đến hạn, bằng 15,4% dự toán; thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chi đảm bảo an sinh xã hội...

Đối với vốn xây dựng cơ bản tập trung, kế hoạch vốn năm 2010 Kho bạc Nhà nước nhận đến tháng 2/2010 là 58.608 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương là 12.598 tỷ đồng và địa phương là 46.010 tỷ đồng); số vốn giải ngân hết tháng 2/2010 là 6.622 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 790 tỷ đồng, địa phương là 5.832 tỷ đồng.

Về  vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, các dự án giao thông thuỷ lợi kế hoạch vốn đã nhận được từ cơ quan tài chính là 20,626 tỷ đồng, vốn giải ngân hết tháng 2/2010 là 970 tỷ đồng, đạt 4,7%; các dự án y tế được Chính phủ giao vốn là 5.600 tỷ đồng, vốn giải ngân đến hết tháng 2/2010 là 30 tỷ, đạt 2,1%; các dự án giáo dục được Chính phủ giao 6.500 tỷ đồng và số vốn giải ngân đến hết tháng 2/2010 là 100 tỷ đồng, đạt 6,7%.

Kết quả huy động vốn cho ngân sách nhà nước thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước trong quý 1/2010 là 30.000 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 2/ 2010, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 20.500 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 1.200 khoản chi của 3.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 32 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.