15:27 29/04/2022

Công bố giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Thanh Xuân -

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính thức công bố giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo nhà xuất bản này, các cuốn sách được thiết kế hướng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với cách trình bày sinh động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Danh mục sách sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, đó là: Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022-2023.

Bộ sách giáo khoa lớp 3 từ 177.000đ/bộ đến 183.000đ/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh). Bộ sách giáo khoa lớp 7 từ 208.000đ/bộ đến 209.000đ/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh).

Bộ sách giáo khoa lớp 10 từ 246.000đ/bộ đến 301.000đ/bộ tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn.

Giá bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm tổng giá bìa sách của 5/7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Các cuốn sách này được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với nhiều hình thức trình bày, minh họa sinh động theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết, với phương châm phục vụ là mục đích, kinh doanh là phương tiện, Nhà xuất bản đã tiết giảm tối đa chi phí đầu vào để có giá bán sách giáo khoa phù hợp với mức chi phí của đại đa số các gia đình có con em đi học. Giá sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện được đăng tải công khai trên website của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.