14:55 28/10/2014

Công bố hạ trần lãi huy động, định hướng giảm lãi cho vay

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước đưa ra những thông điệp quan trọng về lãi suất

Trần lãi suất huy động VND các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm.
Trần lãi suất huy động VND các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm.
Tại buổi họp báo định kỳ chiều nay (28/10), Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định hạ trần lãi suất huy động và định hướng giảm lãi suất cho vay.

Theo đó, trần lãi suất huy động VND các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm. Cùng đó, trần lãi suất huy động USD đối với tiền gửi cá nhân cũng giảm từ 1%/năm xuống còn 0,75%/năm.

Việc điều chỉnh trần lãi suất của cả hai loại tiền gửi trên là một cân đối của Ngân hàng Nhà nước để hạn chế tác động đối với tỷ giá USD/VND, theo hướng giữ ổn định giá trị VND trong tương quan lãi suất với USD.

Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ cũng thận trọng khi không điều chỉnh các lãi suất điều hành khác như lãi suất tái cấp vốn, tái suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo, Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra yêu cầu các ngân hàng thương mại xem xét rút lãi suất cho vay VND xuống tối đa 13%/năm đối với các khoản nợ cũ, như một biện pháp để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến ngày 24/10/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 11,85%, huy động vốn tăng 11,88% so với cuối năm 2013. Trong khi đó, tín dụng toàn hệ thống tăng 7,85% so với cuối năm 2013.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 9/10/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,12% tổng dư nợ cho vay VND; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 11,7% tổng dư nợ cho vay bằng VND.

"Sau khi điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất vào tháng 3/2014, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đến nay đã giảm 1,0-1,5%/năm so với cuối năm 2013, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ", Ngân hàng Nhà nước cho biết.