10:04 29/08/2022

Công nghiệp phục hồi nhanh, nhiều ngành sản xuất trọng điểm có chỉ số tăng cao

Huyền Vy -

Chỉ số sản xuất công nghiệp  8 tháng năm 2022 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung…

Các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng sản xuất bù lại khoảng thời gian 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng sản xuất bù lại khoảng thời gian 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo số liệu báo cáo được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/8, sản xuất công nghiệp tháng 8/2022 tiếp tục xu hướng phục hồi nhanh, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng sản xuất bù lại khoảng thời gian 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 16,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11%; ngành khai khoáng tăng 10,2%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 5,5%).

Đóng góp vào mức tăng trưởng chung, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4% (cùng kỳ năm 2021 tăng 7%), đóng góp 8,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,8%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 4,2%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm.

Trong 8 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: đồ uống tăng 26,8%; trang phục tăng 22,5%; da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,5%; thiết bị điện và sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu cùng tăng 17,4%; máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 14,3%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 14,2%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 11,3%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,4%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số sản xuất của một số ngành giảm là sản phẩm từ cao su và plastic giảm 6,3%; kim loại giảm 0,8%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 0,7%.

Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 8 tháng các năm 2018-2022so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm.
Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 8 tháng các năm 2018-2022
so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 02 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.

Ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp hoặc giảm khi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa lấy lại đà tăng trưởng cao như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Tốc độ tăng/giảm IIP 8 tháng năm 2022so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%)
Tốc độ tăng/giảm IIP 8 tháng năm 2022
so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%)

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong 8 tháng qua, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so với cùng kỳ năm trước là bia tăng 31,2%; thủy hải sản chế biến tăng 20,7%; linh kiện điện thoại tăng 19,6%; ô tô tăng 13,9%; quần áo mặc thường tăng 12,7%; giày, dép da tăng 12,5%; thuốc lá tăng 9,6%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước Cụ thể, sắt, thép thô giảm 12,3%; ti vi giảm 10,7%; phân hỗn hợp NPK giảm 6%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 5,8%; điện thoại di động giảm 5,4%; thức ăn cho thủy sản giảm 4,9%; khí hóa lỏng LPG giảm 2,4%; dầu mỏ thô khai thác giảm 1%; khi đốt thiên nhiên dạng khí giảm 0,5%.

Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2022 tăng 0,6% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 23,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước không đổi và giảm 6,1%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,7% và tăng 20,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,5% và tăng 27,1%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,7% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,7% và tăng 25,1%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và tăng 1,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 4,6%.