09:04 12/09/2021

Công ty Hữu Nghị Việt Hàn về “tay” FPT Retail

Thủy Diệu

Quyết định mua công ty con là Công ty Cổ phần Hữu Nghị Việt Hàn nhằm phục vụ cho việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện và mở rộng hệ thống...

FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu cho năm 2021 là 16.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 120 tỷ đồng.
FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu cho năm 2021 là 16.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 120 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (MCKE: FRT) vừa ban hành quyết định mua lại Công ty Cổ phần Hữu Nghị Việt Hàn với tỷ lệ sở hữu 99,975% để phục vụ mục đích xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa cho các chuỗi của FRT.

FPT Retail cho biết, trước đó, ngày 25/06/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FRT) đã ra Nghị quyết số 05.2021/NQ-HĐQT/FRT thông qua chủ trương đầu tư hệ thống phân phối hàng hóa, trong đó HĐQT giao cho Tổng giám đốc lựa chọn hình thức đầu tư và thực hiện đầu tư.

Theo đó, quyết định mua công ty con là Công ty Cổ phần Hữu Nghị Việt Hàn nhằm phục vụ cho việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện và mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa cho các chuỗi cửa hàng của FPT Retail.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) là đơn vị sở hữu chuỗi bán lẻ thiết bị công nghệ FPT Shop, chuỗi cửa hàng kinh doanh sản phẩm Apple chính hãng F.Studio by FPT với đầy đủ các cấp độ đạt chuẩn Apple toàn cầu và công ty con FPT Long Châu chuyên doanh dược phẩm.

FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu cho năm 2021 là 16.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 120 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng doanh thu 12% và lợi nhuận trước thuế là 320%. 

6 tháng đầu năm 2021, FPT Retail ước tính doanh thu đạt 9.024 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 76 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24% và 189% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 1.336 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 15% tổng doanh thu; chuỗi FPTshop ghi nhận doanh thu đạt 7.688 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ và chiếm 85% tổng doanh thu.