09:16 09/11/2021

Đã chi hơn 23.900 tỷ đồng hỗ trợ lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Phúc Minh -

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến hết ngày 7/11 đã có 10.068.967 người lao động được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền 23.965 tỷ đồng, đa số được chi trả qua tài khoản cá nhân…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra việc hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam. Ảnh - BHXH Việt Nam.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra việc hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam. Ảnh - BHXH Việt Nam.

Từ ngày 2 - 6/11/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức 5 Đoàn công tác do Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn làm việc tại Bảo hiểm xã hội 9 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Các đoàn công tác đã kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Báo cáo của các địa phương cho thấy, bảo hiểm xã hội các tỉnh đã triển khai các giải pháp đồng bộ như: thành lập Tổ công tác về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…để rút ngắn thời gian giải quyết, không phát sinh thủ tục, hồ sơ để người lao động và người sử dụng lao động nhận được hỗ trợ một cách sớm nhất.

Tại Hà Nội, tính đến ngày 4/11, toàn thành phố đã có 84.384 doanh nghiệp với trên 1,4 triệu lao động được giảm mức đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền giảm hơn 367 tỷ đồng; 1.207.881 người lao động được nhận hỗ trợ tiền từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 2.900 tỷ đồng, đạt 74,3% số lao động thuộc nhóm nhận chính sách hỗ trợ.

Tại tỉnh Bắc Giang, thống kê đến ngày 1/11, đã giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 3.519 doanh nghiệp, với tổng số tiền trên 165 tỷ đồng; giải quyết hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 182.023 người lao động, với tổng số tiền là 412,5 tỷ đồng.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc đã giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 3.473 đơn vị, với số tiền giảm tháng 10/2021 là 10,38 tỷ đồng. Tính đến ngày 3/11, toàn tỉnh đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 133.774 người lao động với tổng số tiền hỗ trợ trên 315 tỷ đồng.

Còn tỉnh Hưng Yên, đến nay đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp giảm mức đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 125 tỷ đồng; chi trả hơn 373 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Với tỉnh Bắc Ninh, đến hết ngày 3/11, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thông báo giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với 5.876 doanh nghiệp, tương ứng với 375.872 người lao động với số tiền tạm tính trên 289,66 tỷ đồng. Đồng thời, đã giải quyết hỗ trợ cho 281.633 người lao động, tổng số tiền đã chi hỗ trợ cho người lao động là hơn 634,36 tỷ đồng.

Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 4/11, đã giải quyết hỗ trợ cho 161.393/165.923 người lao động với tổng số tiền trên 387 tỷ đồng.

Cập nhật kết quả triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố tính đến hết ngày 7/11 đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 10.068.967 người lao động. Trong đó, có 9.414.354 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 654.613 người đã dừng tham gia, với tổng số tiền hỗ trợ là 23.965 tỷ đồng. Đa số được chi trả tiền hỗ trợ qua tài khoản cá nhân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, việc hỗ trợ phải hoàn thành muộn nhất vào ngày 31/12/2021 với số tiền giải ngân dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng. Tốc độ giải ngân như hiện nay là đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội hôm 5/11, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu cần tiếp tục truyền thông mạnh mẽ hơn nữa về chính sách này đến từng người dân, người lao động.

Thậm chí có văn bản gửi đến từng xã, thôn xóm để huy động sự vào cuộc, hỗ trợ của các cấp để mọi người lao động đủ điều kiện đều sớm được thụ hưởng gói hỗ trợ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng dự kiến, đến hết ngày 15/11 sẽ cơ bản hoàn thành xong việc giải quyết chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động.