18:23 29/01/2021

Đại hội XIII của Đảng: Thảo luận, xem xét về nhân sự được dự kiến giới thiệu

Hoàng Linh

Ngày 29/1, ngày làm việc chính thức thứ tư của Đại hội, các đại biểu làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội chủ trì.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội chủ trì.

Ngày 29/1, ngày làm việc chính thức thứ tư của Đại hội, các đại biểu làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Trong buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.

Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Trước đó, chiều 28/1, Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân  Phúc khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Trong đó, cùng với các nhiệm vụ khác theo chương trình, Đại hội có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Theo Quy định số 214-QĐ/TW (ngày 2/1/2020) của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tiêu chuẩn chức danh các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn: tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương.

Phải có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương phải là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Chia sẻ bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đánh giá, công tác nhân sự đã được thực hiện rất chặt chẽ, khách quan, thực chất theo quy trình 5 bước. Do đó, các đại biểu rất tin tưởng Đại hội XIII  sẽ bầu ra được những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII để lãnh đạo Đảng, đất nước trong thời gian tới.

Đại biểu Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Quy trình 5 bước về công tác nhân sự đang được Đảng ta thực hiện rất chặt chẽ. Việc thực hiện theo quy trình 5 bước như vậy giúp Đảng ta chọn được cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực.

Việc lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân nơi cư trú và cán bộ nơi công tác đã thêm một phần giám sát của nhân dân đối với đồng chí được bỏ phiếu. Cán bộ dù công tác ở vị trí nào vẫn phải sống, sinh hoạt trong khu dân cư đó. Người dân trong khu vực đó sẽ có những đánh giá thực chất và khách quan nhất.

Đại biểu Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang

Điểm nhấn, điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội lần này là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là phải gần dân, sát dân, đây chính là một kỳ vọng rất lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng.

Là một đại biểu, tôi thấy mình có trách nhiệm mang tâm tư, tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của người dân đến với Đại hội.

Đoàn nghiên cứu, góp ý rất sâu sắc về các nội dung quan trọng của Đại hội, tập trung đề xuất các chính sách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đồng thời nghiên cứu kỹ, sâu và đưa ra chính kiến của mình một cách công tâm, khách quan, dân chủ, để chọn ra một Ban Chấp hành Trung ương thực sự vững mạnh, có năng lực, phẩm chất, đạo đức, đủ tầm lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững và tiến bộ hơn.

Đại biểu Bùi Tiến Lực, Uỷ viên ban thường vụ, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Tỉnh Hoà Bình

Có thể nói công tác lựa chọn giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã được Ban chấp hành hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và chặt chẽ nhưng cũng thực hiện rất nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, tập trung.

Sau hơn một ngày nghiên cứu danh sách ứng viên được lựa chọn trình ra Đại hội XIII mà Đoàn chủ tịch trình Đại hội XIII, tôi thấy rằng các ứng viên được Trung ương lựa chọn đã hội đủ các điều kiện: đủ tâm, đủ tầm và đủ tài để đảm đương nhiệm vụ của Ban chấp hành trung ương khoá XIII, được Đảng và nhân dân giao phó.

Tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2. Có thể nói, mỗi đại biểu được đi dự Đại hội là một vinh dự to lớn, không chỉ là trách nhiệm với Đảng bộ tỉnh Hoà Bình mà còn cả với nhân dân toàn quốc trong việc cầm lá phiếu trên tay để bỏ phiếu là cả vấn đề phải cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét cẩn thận, để thực sự bầu chọn những đồng chí tiêu biểu trong danh sách đã trình để xứng đáng có tâm, có tầm, có tài vào Ban chấp hành Trung ương khoá XIII.

Tôi tin tưởng rằng danh sách mà Ban chấp hành trung ương khóa XII trình Đại hội, các đồng chí đều đủ các điều kiện, tuy nhiên căn cứ vào cơ cấu các địa phương, lĩnh vực, ngành, các vùng miền để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành trung ương khoá XIII trên các lĩnh vực.

Tôi tin tưởng rằng, khi được Đại hội bầu chọn, các đồng chí trong Ban chấp hành trung ương khoá XIII sẽ đảm đương xuất sắc nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao cho.