12:32 23/12/2020

Đạm Cà Mau điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2020 lên 479 tỷ đồng, gấp 9 lần

Quỳnh Nguyễn

Hội đồng quản trị của Đạm Cà Mau đã quyết nghị điều chỉnh toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong đó chỉ tiêu lợi nhuận mới gấp hơn 9 lần kế hoạch cũ

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM) được điều chỉnh từ mức 52 tỷ đồng lên 479 tỷ đồng; riêng cho công ty mẹ điều chỉnh từ hơn 50 tỷ đồng lên gần 478 tỷ đồng.

Ngày 22/12/2020, Hội đồng quản trị của Đạm Cà Mau đã phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2020.

Theo đó, sản lượng sản xuất hạng mục Đạm Cà Mau điều chỉnh tăng hơn 10%; sản lượng kinh doanh Ure tăng 25%; các dòng sản phẩm khác như NPK, N46.Plus, Phân bón tự doanh được điều chỉnh giảm.

Trong khi đó, về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đối với hợp nhất Đạm Cà Mau điều chỉnh kế hoạch doanh thu giảm gần 1.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế tăng từ 52 tỷ đồng lên 479 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần. Đối với công ty mẹ, doanh thu cũng giảm gần 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng từ 50,4 tỷ đồng lên gần 478 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần.

Đạm Cà Mau chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2020 lên 479 tỷ đồng, gấp 9 lần - Ảnh 1.

Với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mới, nếu Đạm Cà Mau đạt được, sẽ ghi nhận tăng trưởng dương so với thực hiện năm 2019.

9 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần 5.295 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 462 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 7% và 50%. Theo Đạm Cà Mau, doanh thu tăng chủ yếu do Đạm Cà Mau đẩy mạnh xuất khẩu phân Urê, doanh số trong 9 tháng đạt gần 1.200 tỷ đồng, gấp hơn hai lần năm ngoái. Sản lượng Urê toàn công ty trong giai đoạn này tăng 35%, tuy nhiên giá bán thương mại giảm gần 13%.

Ngoài ra năm nay, giá vốn của Đạm Cà Mau giảm mạnh là do chi phí giá khí nguyên liệu giảm sâu. Nhà máy Đạm Cà Mau thực tế dựa hoàn toàn vào nguồn khí tự nhiên khai thác tại khu vực ngoài khơi Việt Nam.