08:00 12/06/2021

Đăng ký hợp đồng qua dịch vụ công trực tuyến tăng vọt

Song Hà

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung qua cổng dịch vụ công trực tuyến tăng tới 76%...

Số liệu thống kê của Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho thấy, số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) của Bộ Công Thương đã tăng lên đáng kể, chiếm tỉ lệ cao trong tổng số hồ sơ được đăng ký tại Bộ Công Thương.

Riêng trong năm 2019, có 94/257 bộ hồ sơ được nộp và xử lý qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỉ lệ 36,5%. Tỉ lệ này năm 2020 là 78% (tăng hơn 41,5% so với năm 2019) và trong 5 tháng đầu năm 2021 là 76%.

Tất cả các hồ sơ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến đều được Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận và xử lý hiệu quả, thông suốt, đúng thời hạn theo quy định.

Từ khi cổng dịch vụ công trực tuyến về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được vận hành, đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, được các doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao.

Thủ tục nộp hồ sơ của doanh nghiệp, xử lý hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của Cục đều được thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường mạng trực tuyến. 

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, cho rằng trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, để hạn chế tiếp xúc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tối đa thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Cục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn cổng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Bên cạnh việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/24h đối với mảng đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, thời gian qua Cục cũng chủ động tăng cường truyền thông, phổ biến về hiệu quả của phương thức này tới các doanh nghiệp như: đăng tải hướng dẫn thực hiện dịch vụ trên trang thông tin điện tử, giới thiệu và hướng dẫn khi doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ…

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho biết thêm, ngoài phương thức đăng ký hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4), thì công tác tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vẫnđồng thời qua cả ba nhóm phương thức:gửi trực tiếp; gửi bằng bưu điện; hoặc gửi bằng phương tiện điện tử với số lượng một bộ cho cơ quan có thẩm quyền. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương thức đăng ký hồ sơ phù hợp và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của mình.