09:16 14/11/2020

Đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường

Bạch Dương

Phiên đấu giá sẽ diễn ra ngày 2/12, tại trụ sở Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường
Bộ Công Thương đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường

Theo tin từ Bộ Công Thương, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020.

Trong đó gồm đường thô 72.000 tấn, đường tinh luyện 31.000 tấn. Giá khởi điểm là 2,4 triệu đồng/tấn. Bước giá tối thiểu là 50.000 đồng/tấn. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn.

Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá gồm thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô.

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra ngày 2/12, tại trụ sở Bộ Công Thương.

Trước đó, năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 98.000 tấn gồm 30.000 tấn đường tinh luyện; 68.000 tấn đường thô.

Cụ thể, 8 doanh nghiệp tham gia đấu giá; trong đó, 6 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường tinh luyện, 2 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường thô.

Kết thúc phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 đã công bố 2 thương nhân tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường thô có hồ sơ hợp lệ và trúng đấu giá là Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TTC- Biên Hòa Đồng Nai.

Lần đầu tiên thí điểm tổ chức vào năm 2016, chương trình mang lại 138 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi khi có lợi nhuận từ việc bán đường tinh nhập khẩu và luyện đường thô.