09:46 13/08/2010

Đề nghị 3 doanh nghiệp tìm thị trường xuất khẩu xi măng

Đặng Nguyễn

Ba công ty xi măng Nghi Sơn, ChinFon Hải Phòng và Phúc Sơn được đề nghị xuất khẩu xi măng

Xi măng Nghi Sơn được đề nghị xuất khẩu 100% sản lượng từ năm 2012.
Xi măng Nghi Sơn được đề nghị xuất khẩu 100% sản lượng từ năm 2012.
Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương vừa đề nghị ba công ty xi măng Nghi Sơn, ChinFon Hải Phòng và Phúc Sơn tìm kiếm thị trường để xuất khẩu xi măng.

Cụ thể, từ nay tới cuối năm 2010, mỗi công ty phải xuất khẩu từ 100.000 - 150.000 tấn xi măng, năm 2011, mỗi công ty xuất khẩu 50% sản lượng xi măng tính theo tỷ lệ quy định tại giấy phép đầu tư và từ năm 2012 trở đi xuất khẩu 100% sản lượng xi măng.

Với thị trường trong nước, từ nay đến cuối năm 2010, mỗi công ty phải tính toán kỹ nhu cầu tiêu thụ từng tháng, từng quý tại khu vực miền Trung và phía Nam để bố trí hợp lý việc vận chuyển xi măng, clinker từ phía Bắc vào các khu vực này, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nhất là vào những tháng cao điểm trong mùa xây dựng, góp phần bình ổn thị trường, giá cả.

Đề nghị này được đưa ra trên cơ sở dự báo năng lực sản xuất của các nhà máy xi măng hiện có và các nhà máy sắp đưa vào hoạt động, lượng xi măng sẽ dư thừa từ 1,5 - 2,5 triệu tấn dẫn đến cung vượt cầu.