17:36 24/10/2016

Đề nghị cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Bạch Dương

Ông Hoàng được xác định phải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016

Ông Vũ Huy Hoàng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cảnh cáo.<br>
Ông Vũ Huy Hoàng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cảnh cáo.<br>
Từ 17 - 21/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 7, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung quan trọng về Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương  nhiệm kỳ 2011-2016 đã có các vi phạm, khuyết điểm.

Chiều ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát đi thông cáo báo chí về kỳ họp này, với nhiều nội dung đáng chú ý.

Nguyên Bộ trưởng chịu trách nhiệm chính

Cụ thể, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã không kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế làm việc theo quy định của Bộ Chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Ban Cán sự đảng.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện.

Vi phạm Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 81-QĐ/BCS của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó chánh văn phòng, Trưởng văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Chánh văn phòng Ban Cán sự đảng,  Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Đánh giá, quy hoạch cán bộ một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình; để ông Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban Cán sự đảng tự ý đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác.

Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Ngoài ra, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương còn thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.

Đề nghị cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng

Về mặt cá nhân, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Vũ Huy Hoàng có những vi phạm, khuyết điểm như thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Phó tổng giám đốc Sabeco, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.

Thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh văn phòng, Trưởng văn phòng Bộ tại Đà Nẵng; Chánh văn phòng Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

"Mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện không đúng thẩm quyền khi đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang tạo điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang”, thông cáo nêu.

Ông Hoàng còn báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của PVC và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh.

Chỉ đạo đánh giá, quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn.

"Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của Ban Cán sự Bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công Thương và cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng, gây bức xúc trong xã hội”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng.

Yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định; thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công Thương.

Đề nghị khiển trách Thứ trưởng, cảnh cáo nguyên Vụ trưởng

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đào Văn Hải, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phải chịu trách nhiệm liên đới về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.

Cá nhân ông Đào Văn Hải có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp nhận, bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, điều động nhiều cán bộ không đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.

Cá nhân bà Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa; cảnh cáo đối với ông Đào Văn Hải.