12:30 03/11/2015

Đề xuất đưa khoán xe công vào nghị quyết Quốc hội

Nguyễn Lê

Nếu được Quốc hội thông qua thì Chính phủ bắt buộc phải thực hiện khoán xe công trong năm 2016

Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã đề xuất đưa vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội ngay ở kỳ họp này là sẽ giao cho Chính phủ thực hiện việc khoán xe công cho một số chức danh từ năm 2016.<br>
Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã đề xuất đưa vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội ngay ở kỳ họp này là sẽ giao cho Chính phủ thực hiện việc khoán xe công cho một số chức danh từ năm 2016.<br>
Nếu dự thảo nghị quyết được các vị đại biểu Quốc hội đưa ra biểu quyết thì Chính phủ bắt buộc phải thực hiện khoán xe công với một số chức danh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trao đổi bên hành lang Quốc hội, sáng 3/11.

Ngay từ đầu kỳ họp, sự cần thiết phải khoán xe công khi con số 40.000 xe công (chưa kể xe tại các đơn vị vũ trang, doanh nghiệp nhà nước) tiêu tốn khoản chi thường xuyên tới gần 13.000 tỷ trong một năm được Bộ Tài chính công bố đã nhận được chia sẻ của nhiều vị đại biểu Quốc hội.

Ông Hiển cho biết, qua ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội thì Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã đề xuất đưa vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội ngay ở kỳ họp này là sẽ giao cho Chính phủ thực hiện việc khoán xe công cho một số chức danh từ năm 2016.

Nhấn mạnh đây là thể hiện tinh thần đổi mới và tiết kiệm chi tiêu, song ông Hiển cũng nói rõ là việc khoán không phải thực hiện với tất cả các loại xe.

Chẳng hạn với các loại xe của công an, quân đội, cứu thương, chở rác cũng là xe công nhưng không thể khoán được mà chỉ quản lý xăng xe tiết kiệm nhất và chi phí ở mức thấp nhất.

Việc khoán xe công, theo ông Hiển là bước khởi đầu để đến khi cải cách tiền lương thì cơ cấu tiền lương có khoản cho những người được tiêu chuẩn sử dụng xe công theo quy định của nhà nước.

Ông Hiển cũng cho biết là hiện Chính phủ cũng đã có phương với một số chức danh có tiêu chuẩn đưa đón bằng xe công thì sẽ khoán đưa vào lương. Cách đó rất chủ động sẽ giảm chi phi phí, giảm biên chế hợp đồng lái xe, tính trên cơ sở chi phí với việc khoán thì sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, nhưng việc khoán chưa bắt buộc.

Khẳng định khi đã đưa vào nghị quyết của Quốc hội thì bắt buộc Chính phủ phải thực hiện, nhưng ông Hiển cũng giải thích là khoán cho chức danh cụ thể nào thì do Chính phủ quy định.

Có thể là sẽ áp dụng với các chức danh được tiêu chuẩn xe đưa đón, có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên. Như thế thì mỗi tỉnh cũng chỉ có ba người là bí thư, phó bí thư, chủ tịch còn ở Trung ương thì là thứ trưởng và một số chức danh có hệ số 1,3 trở xuống, ông Hiển nói.