09:39 10/10/2011

Đề xuất lập Hội Môi giới bất động sản

Bảo Anh

Đề án thành lập Hội Môi giới bất động sản Việt Nam vừa được trình lên cấp thẩm quyền phê duyệt

Hoạt động môi giới bất động sản hiện vẫn mang tính tự phát với quy mô nhỏ.
Hoạt động môi giới bất động sản hiện vẫn mang tính tự phát với quy mô nhỏ.
Đề án thành lập Hội Môi giới bất động sản Việt Nam vừa được trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo ông Phan Thành Mai, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các hoạt động môi giới bất động sản ở Việt Nam đã được hình thành từ khá sớm, trước khi có Luật Kinh doanh bất động sản nhưng hoạt động chủ yếu mang tính tự phát với quy mô nhỏ.

Đến nay, dù cả nước đã có gần 1.000 sàn giao dịch bất động sản, trong đó có khoảng 30.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản. Tuy nhiên, dù là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng đến nay nghề môi giới bất động sản vẫn chưa thành lập được một tổ chức nghề nghiệp để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nhà môi giới.

Không những thế, hoạt động này cũng đang thiếu một chuẩn mực đạo đức cho người hành nghề môi giới và phương tiện quản lý đặc thù điều tiết hoạt động của các nhà môi giới.

Vì vậy, theo ông Mai, việc ra đời của Hội Môi giới bất động sản sẽ là cầu nối giúp các cơ quan quản lý nắm bắt được những thông tin phản hồi trực tiếp từ thị trường, từ đó nghiên cứu đề xuất các chính sách phù hợp. Đồng thời tăng cường tính minh bạch, hịêu quả của hoạt động môi giới bất động sản, từng bước hoàn thiện cơ cấu thị trường.

Đây cũng là tổ chức tạo mối liên kết, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà môi giới bất động sản nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của mỗi thành viên. Khi được thành lập, tổ chức này sẽ trực thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chịu sự quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, hiện cơ quan này đã nhận được đề án trên, nếu đủ điều kiện, Hội môi giới bất động sản có thể sẽ được cấp phép thành lập trong tháng 12/2011.