13:08 02/08/2021

Đề xuất mức trần phí dịch vụ xuất khẩu lao động

Phúc Minh -

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động không được thu phí dịch vụ từ người lao động cao hơn mức trần mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung của dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng và lấy ý kiến hoàn thiện.

Theo dự thảo này, tiền dịch vụ là khoản thu của doanh nghiệp dịch vụ nhận được từ bên nước ngoài tiếp nhận lao động và người lao động để bù đắp chi phí, tìm kiếm, phát triển thị trường, đàm phán, ký kết hợp đồng cung ứng lao động, quản lý người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Dự thảo quy định mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động đối với một số thị trường, ngành, nghề, công việc để doanh nghiệp làm căn cứ thực hiện.

Theo đó, mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động tại thị trường Nhật Bản được quy định là không thu tiền đối với thực tập sinh kỹ năng 3 (trường hợp không có sự thay đổi doanh nghiệp dịch vụ và tổ chức quản lý) và lao động kỹ năng đặc định (trường hợp đã hoàn thành chương trình Thực tập sinh kỹ năng 2 hoặc Thực tập sinh kỹ năng 3).

Đối với lao động kỹ thuật cao, lao động xây dựng đóng tàu theo chế độ hoạt động đặc định thì tiền dịch vụ là 2 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng.

Đối với thị trường Đài Loan (Trung Quốc), mức trần tiền dịch vụ đối với hợp đồng chăm sóc sức khỏe, hộ lý là 2 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng; đối với khán hộ công gia đình, nông nghiệp, thuyền viên tàu cá gần bờ là 1 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng.

Lao động làm việc tại gia đình tại các thị trường Malaysia và các nước khu vực Trung Đông không phải đóng tiền dịch vụ.

Thù lao theo hợp đồng môi giới là khoảng tiền do hai bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng nhưng không vượt quá mức trần. Mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới không quá 1/2 mức trần tiền dịch vụ quy định. Dự thảo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng quy định mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới tại một số thị trường, ngành nghề.

Đối với mọi ngành nghề tại thị trường Nhật Bản và Thái Lan; thực tập viên trên tàu cá xa bờ tại Hàn Quốc; lao động làm việc tại gia đình ở Malaysia, Brunei, các nước khu vực Trung Đông không thu thù lao theo hợp đồng môi giới.

Tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới đối với hợp đồng chăm sóc sức khỏe, hộ lý là 1 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng; đối với khán hộ công gia đình, nông nghiệp, thuyền viên tàu cá gần bờ là 0,5 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng; thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu hàng thì không thu thù lao theo hợp đồng môi giới.

Tại Macau, các nước khu vực châu Âu, Australia, mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới của mọi ngành, nghề là 1 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng.