16:25 04/05/2021

Đề xuất sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh từ 1/6

Nhật Dương

Tính đến ngày 3/5, toàn quốc đã có gần 5,1 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID, với trên 4,3 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt...

Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID.
Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID.

Bảo hiểm xã hội Viêt Nam vừa có công văn đề xuất Bộ Y tế cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc, kể từ ngày 1/6/2021.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau gần 6 tháng triển khai thực hiện thí điểm hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đã có gần 10.000 lượt người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh.

Việc sử dụng hình thức thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Đồng thời, giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh, do thẻ có mã QR code được tự động tăng độ phân giải, tăng độ sáng hiển thị làm rõ các thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh, người dân cài đặt ứng dụng VssID còn được sử dụng thêm nhiều tiện ích như: nhận thông tin về quá trình tham gia - thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Kể từ khi chính thức công bố đưa vào sử dụng ứng dụng VssID, tính đến ngày 3/5, toàn quốc đã có gần 5,1 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng, với trên 4,3 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt, đạt 16,99% so với tổng chỉ tiêu được giao. Đến ngày 31/12/2021, toàn ngành phấn đấu có 25.358.667 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.