14:12 29/06/2021

Đề xuất sửa điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Phúc Minh -

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi 5 nhóm vấn đề đối với các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp…

Ảnh - N.Dương.
Ảnh - N.Dương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Qua tổng kết, đánh giá việc thi hành Nghị định số 143, Nghị định số 140, Nghị định số 15 đối với các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định đã có một số vướng mắc, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

Tại dự thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung chủ yếu 5 nhóm vấn đề.

Nhóm đầu tiên quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, hình thức gửi hồ sơ đối với việc thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng; đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

Đối với nhóm vấn đề này, dự thảo Nghị định đề xuất bãi bỏ 3 trường hợp phải thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Cắt giảm, đơn giản hóa 17 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, đơn giản hóa 40 thành phần hồ sơ của 25 thủ tục hành chính. Bãi bỏ 20 thành phần hồ sơ của 11 thủ tục hành chính. Đơn giản hóa 18 điều kiện thực hiện thủ tục hành chính của 14 thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian giải quyết 13 thủ tục hành chính...

Nhóm vấn đề 2 là quy định về đối tượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo đề xuất bỏ đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng. Bổ sung đối tượng áp dụng là trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Nhóm vấn đề 3 là quy định về cơ chế triển khai thực hiện, tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo đề xuất chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ mới.

Cùng với đó là trao thêm quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Được phép linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm giữa các ngành, nghề đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề.

Nhóm vấn đề 4 về ứng dụng công nghệ thông tin. Dự thảo đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nhóm vấn đề 5 quy định về trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương, trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo đề xuất bổ sung quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, đề xuất quy định rõ trách nhiệm về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài...