07:24 21/10/2022

Đề xuất xử lý hơn 1.000 tỷ đồng vụ bỏ cọc 4 lô đất ở Thủ Thiêm

Xuân Nghi -

Sau khi Ủy ban nhân dân TP.HCM ra quyết định hủy các quyết định trúng đấu giá 4 lô đất (nhưng bỏ cọc) tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản báo cáo gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM đề xuất xử lý 1.051 tỷ đồng vụ bỏ cọc 4 lô đất này.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) đang xây dựng các hạng mục cơ bản.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) đang xây dựng các hạng mục cơ bản.

Báo cáo của Cục Thuế TP.HCM cho biết, ngày 09/9/2022, Cục Thuế Thành phố đã nhận được Quyết định số 3065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc hủy các quyết định vào ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các quyết định bị hủy theo Quyết định 3065/QĐ-UBND gồm: Quyết định số 4420/QĐ-UBND, Quyết định số 4421/QĐ-UBND, Quyết định số 4422/QĐ-UBND và Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Tại các Quyết định này, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho 4 doanh nghiệp, là Công ty cổ phần Sheen Mega, Công ty cổ phần Dream Republic, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh NTM Bình Minh.

Còn theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân TP.HCM giao Sở Tài chính, Cục Thuế TP.HCM rà soát đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý số tiền đặt cọc 20% và tiền cưỡng chế nợ thuế, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xử lý theo quy định.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, vào ngày 06/10/2022 đã ban hành các thông báo thu hồi, hủy bỏ các thông báo nghĩa vụ tài chính của 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đối với các lô đất thuộc khu chức năng số 3 khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) nhưng đã bỏ cọc. Số tiền đặt cọc là 20% giá khởi điểm đấu giá.

Về khoản tiền đặt cọc này, báo cáo của Cục Thuế TP.HCM nêu rõ: Tại tờ trình ngày 03/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có nêu: Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Các lô đất trúng đấu giá ngày 10/12/2021 và bỏ cọc sau đó tại khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Các lô đất trúng đấu giá ngày 10/12/2021 và bỏ cọc sau đó tại khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá các lô 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 được ký giữa các bên gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố và 4 doanh nghiệp trúng đấu giá, đã được Phòng Công chứng số 7 chứng nhận, đã quy định rõ: Quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế mà bên trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá là vi phạm hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Lúc đó, Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố sẽ ra thông báo về việc các doanh nghiệp nói trên không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá để Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân TP.HCM ra quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Các tổ chức trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo thời gian trên sẽ không được nhận lại tiền cọc. Khoản tiền cọc này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp này, người có tài sản đấu giá là Uỷ ban nhân dân TP.HCM và tiền đặt cọc được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết, hiện tài khoản của Cục Thuế đang giữ hơn 40.457.000 đồng trích từ tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Sheen Mega và 820.916 đồng trích từ tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Dream Republic. Cục Thuế sẽ thực hiện rà soát, bù trừ số tiền thuế trích thu được từ việc cưỡng chế nợ.

Trường hợp người nộp thuế sau khi thực hiện bù trừ theo quy định mà vẫn còn khoản nộp thừa hoặc không có khoản nợ thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền nộp thừa từ người nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 10/12/2021, tại phiên đấu giá 4 lô đất 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, 4 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Sheen Mega, Công ty cổ phần Dream Republic, Công ty TNHH Dầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh NTM Bình Minh, đã trúng đấu giá với tổng số tiền 37.346 tỷ đồng (giá hoàn thành so với giá khởi điểm).

Tuy nhiên sau khi trúng đấu giá, lần lượt các doanh nghiệp này xin rút lui và bỏ cọc. Tổng số tiền đặt cọc của 4 lô đất này là 1.051 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Sheen Mega đặt cọc 203,75 tỷ đồng; Cty Dream Republic cọc 115, 6 tỷ đồng; Cty Ngôi Sao Việt đặt cọc 588 tỷ đồng và Cty NTM Bình Minh cọc 145 tỷ đồng.